Kasvavate puude laasimise toetus

Kasvavate puude laasimise toetus katab võimalikult kvaliteetsete palgipuude kasvatamiseks madalamate okste lõikamise tööd kuni 15 cm keskmise rinnasdiameetriga puudel. Laasitud tüve lõpp-pikkus peab olema vähemalt 3 meetrit (vaata joonist paremal) ning ühel hektaril tuleb laasida vähemalt 200 puud.

Toetuse suurus on 102 €/ha.

Järgmine toetuse taotlemise tähtaeg on 27. september 2022.

Kasvavate puude laasimine. Metsaühistu

Teenustasu
Toetuse taotlemisel metsaühistu abiga teenustasu ei lisandu.

TAOTLE KASVAVATE PUUDE LAASIMISE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see aadressile polvamaa@metsauhistu.ee.

Toetust taotledes pane tähele

  • Toetuse saamiseks peavad laasitud puud olema märgistatud märkelindi või -värviga, mis on nähtav vähemalt viie aasta jooksul peale viimase toetusosa väljamaksmisest.
  • Toetuse saamiseks peavad Sinu metsa andmed olema riiklikus metsaregistris kehtivad.
  • Sama metsaala kohta saad toetust taotleda üks kord toetuse eelarve perioodil (2014-2020), mida üleminekumäärusega pikendati 2022. aasta lõpuni.
  • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks.
  • Töödega võib alustada 7.10.2021. Tööde tegemise aeg on 18 kuud peale otsuse tegemist Erametsakeskuse poolt.
  • Kinnistule seatud kasutusvalduse korral saab toetust taotleda ainult kinnistu omanik.
  • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne

ESITA LAASIMISTÖÖDE TEOSTAMISE ARUANNE

Kui laasimistööd on teostatud, täida ära tehtud tööde aruanne ning saada see aadressile polvamaa@metsauhistu.ee.