Harvendusraie

Harvendusraie on vajalik puude looduslikku väljalangemise ennetamiseks ja kasvama jäävate puude kasvu soodustamiseks.

Metsade harvendamisel raiutakse välja eelkõige allajäänud, vigastatud, halva tüvevormiga, haiged ja surnud puud. Raiutakse ka terved puud, mis kasvavad liiga tihedalt ja takistavad üksteise kasvu.

Harvendusraiet tehakse üle 8 cm keskmise rinnasdiameetriga (puu diameetrit mõõdetakse 1,3 m kõrguselt ehk rinnakõrguselt) puistus.

Metsaühistu aitab Sul raietöid läbi viia. Ühiselt vaatame üle, kus on mõistlik ja vajalik raiet teha, millal oleks selleks sobiv aeg ning otsustame, kas raie tuleb läbi viia saemeestega või harvesteriga.

Metsaühistu spetsialistid aitavad:

  • Vormistada metsateatist
  • Tuvastada ja tähistada raieala asukohta
  • Paika panna võimalikud väljaveo teed ja metsamaterjali ladustamiskohad
  • Teavitada naabermaade omanike eesolevatest metsatöödest
  • Vajadusel kooskõlastada teede või maa kasutamine Maanteeameti, naaberkinnistute omanike ja kohaliku omavalitsusega
  • Paika panna raiest saadavad sortimendid
  • Korrastada materjalide ladustamise platsid ja parandada pinnasekahjustused peale raietööde lõppu


Hind

Harvendusraie kompleksteenuse (raie + kokkuvedu) tasu Põlvamaa Metsaühistu liikmele on alates 13 €/tm.

Hind sõltub Sinu puistu iseloomust ja asukohast. Täpne hind selgub koos Metsaühistu spetsialistiga nõu pidades. 

HARVENDUSRAIE TÖÖDE KORRALDAMISEKS VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 799 2515

polvamaa@metsauhistu.ee

Kase 2, Põlva – Vaata asukohta kaardil