Ulukikahjustuste ennetamise toetus

Ulukikahjustuste ennetamistöödeks nagu ulukitõrjevahendi ehk repellenti kasutamiseks saad taotleda toetust 70 €/ha kohta igas kalendriaastas.

Järgmine toetuse taotlemise tähtaeg on 27. september 2022.

Teenustasu
Toetuse taotlemisel metsaühistu abiga teenustasu ei lisandu.

TAOTLE ULUKIKAHJUSTUSTE ENNETAMISE TOETUST

Toetuse taotlemiseks täida taotlus ja saada see aadressile polvamaa@metsauhistu.ee.

Toetust taotledes pane tähele

  • Toetuse saamiseks peavad Sinu metsa andmed olema riiklikus metsaregistris kehtivad.
  • Repellendi kasutamiseks saad toetust taotleda samale metsaalale 1 kord kalendriaastas.
  • Repellendi kasutamisel tuleb Metsaühistut teavitada vähemalt 5 tööpäeva enne tööga alustamist. Ühistule tuleb teatada töö tegemise kuupäev, koht ja kasutatava repellendi või tõrjevahendi nimetus.
  • Pritsimistöödega võid alustada 12. oktoobril kui ulukikahjustuste ennetamise toetuse taotlus on esitatud ja oled teavitanud ühistut töödega alustamisest.
  • Tööde tegemise tähtaeg on november 2024.
  • Kinnistule seatud kasutusvalduse korral saab toetust taotleda ainult kinnistu omanik.
  • Füüsilisel isikul peetakse määratud toetuse summast kinni tulumaks.
  • Peale tööde teostamist tuleb esitada tehtud tööde aruanne.

ESITA ULUKIKAHJUSTE ENNETAMISTÖÖDE TEOSTAMISE ARUANNE

Kui ulukikahjustuste ennetamistööd on teostatud, täida ära tehtud tööde aruanne ning saada see polvamaa@metsauhistu.ee.