Metsameede

Metsameede on metsade arengu ja elujõulisuse parandamise investeeringutoetus, mis katab osaliselt:

  • Hooldusraie (valgustus- ja harvendusraie) kulud
  • Kasvavate puude laasimise kulud
  • Ulukikahjustuste ennetamise kulud
  • Metsatarvikute soetamise kulud  

Metsameetme toetuse taotlemisel on oluline, et taotlus oleks esitatud enne tööde teostamist.

Sama metsaala kohta saad toetust taotleda üks kord toetuse eelarve perioodil (2014–2020), mida üleminekumäärusega pikendati 2022. aasta lõpuni.


Loe erinevatest Metsameetme toetustest lähemalt