Pärandkultuuri säilitamise toetus

Pärandkultuuri säilitamise toetus aitab Sul tagada pärandkultuuriobjekti säilimise ning tutvustada seda avalikkusele. Toetus katab kuni 80% allpool toodud tegevuste kuludest, kuid mitte rohkem kui 3 196 € pärandkultuuri objekti kohta kalendriaastas.

Toetus katab järgnevad tegevused:

  • erametsamaal paikneva pärandkultuuriobjekti korrastamise, hooldamise, säilitamise, tähistamise, sellele avaliku juurdepääsu tagamise, eksponeerimise, kaardistamise ja arhiivimaterjalide kogumise kulud
  • oma töö
  • konsulendi hinnangu tasu pärandkultuuriobjekti toetamise ja tehtavate tööde vajalikkuse, mahu ja maksumuse kohta
  • konsulendi hinnangu tasu tehtud tööde kvaliteedile

Oluline teada

  • Toetuse taotlemiseks vajalik hinnang tööde tegemiseks võib olla vormistatud taotluse esitamise eelneval kalendriaastal, kuid töödega võib alustada pärast taotluse esitamist.
  • Toetust saavad objektd peavad olema Eesti Looduse Infosüsteemi pärandkultuuri objektide nimekirjas.

Toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 1. juuli 2024.

Teenustasu
Toetuse taotlemisel metsaühistu abiga teenustasu ei lisandu.

TAOTLE TOETUST

Toetuse taotlemiseks võta meiega ühendust.

+372 799 2515

polvamaa@metsauhistu.ee

Kase 2, Põlva – Vaata asukohta kaardil