Turberaie

Turberaie on üks uuendusraie viisidest, mille käigus raiutakse mets pikema aja jooksul.

Metsaühistu koos pikaajaliste partneritega aitab Sul raietöid läbi viia. Ühiselt vaadame üle, kus on vajalik raiet teha ja millal oleks selleks sobiv aeg.

Metsaühistu spetsialistid aitavad:

  • Vormistada metsateatist
  • Tuvastada ja tähistada raieala asukohta
  • Teostada vajadusel alusmetsa raie
  • Paika panna võimalikud väljaveo teed ning metsamaterjali ladustamiskohtad
  • Teavitada naabermaade omanikke eesolevatest metsatöödest
  • Vajadusel kooskõlastada teede või maa kasutamine Maanteeameti, naaberkinnistute omanike ja kohaliku omavalitsusega
  • Paika panna raiest saadavad sortimendid
  • Korrastada materjalide ladustamise platsid ja parandada pinnasekahjustused peale raietööde lõppu

Hind

Turberaie kompleksteenuse (raie + kokkuvedu) tasu Põlvamaa Metsaühistu liikmele on alates 10 €/tm.

Hind sõltub Sinu puistu iseloomust ja asukohast. Täpne hind selgub koos Metsaühistu spetsialistiga nõu pidades.

RAIETÖÖDE KORRALDAMISEKS VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 799 2515

polvamaa@metsauhistu.ee

Kase 2, Põlva – Vaata asukohta kaardil