Põlvamaa Metsaühistu stipendiumi sai Luua Metsanduskooli õpilane Kristjan Kattai

Neljapäeval, 13. oktoobril anti Luua Metsanduskoolis tublimatele õppuritele üle nimelised stipendiumid. Nimeliste stipendiumite seas on üks vanemaid Põlvamaa Metsaühistu stipendium, mis asutati 2010. aastal. 1300 euro suuruse stipendium määratakse Põlva maakonnast pärit metsanduse valdkonna õpilasele, kel on head õpitulemused ning kes on aktiivne koolielus ja spordis.

Sel aastal oli stipendiumi saajaks Kristjan Kattai. Noormehe sõnul on stipendium talle suureks motivaatoriks, juba selle taotlemine sundis õppimisse hoolsamalt suhtuma. Kooli toetavat suhtumist tunneb Kristjan aga iga päev. „Õpetajad on väga toetavad, aga muidugi peab ise ka pingutama,“ sõnas Kristjan. Peale kooli lõppu on noormehel plaanis siduda end Põlvamaaga. „Mul on endal seal mets, mida tuleb majandama hakata,“ rääkis ta.

Põlvamaa Metsaühistu juhatuse liige Tarmo Lees ja stipendiaat Kristjan Kattai

Luua Metsanduskooli direktori Haana Zuba-Reinsalu sõnul on Põlvamaa üks neid Eesti piirkondi, kust tuleb Luua Metsanduskooli õppima arvestatav hulk noori – ligikaudu 10% kooli õpilastest on pärit Põlvamaalt. „Ka selle stipendiumi määramisel oli meil valida mitmete heade kandidaatide vahel. Luua Metsanduskooli on tekkinud väike Põlvamaa esindus,“ ütles direktor.

Luua Metsanduskool tänas ka stipendiumi asutajat

Stipendiumi üle andnud Põlvamaa Metsaühistu juhatuse liige Tarmo Lees lisas, et Luua Metsanduskooli õpilased on väga hea ettevalmistusega – headele teoreetilistele teadmistele lisanduvad väga head praktilised oskused. Seda on tõetanud Põlvamaa Metsaühistus praktikal olnud noored.

Luua Metsanduskooli direktori Haana Zuba-Reinsalu sõnul näitab nimeliste stipendiumite asutamine ettevõtete ja organisatsioonide tahet toetada kooli ja metsandusharidust. „Meie pikaajalised partnerid on juba aastaid võimaldanud meil toetada parimaid õpilasi stipendiumitega. Oleme väga rõõmsad, et meil on selliseid toetajaid,“ kinnitas direktor.

Lisaks Põlvamaa Metsaühistu stipendiumile antakse Luua Metsanduskoolis välja veel viit nimelist stipendiumi – Toomas Ehrpaisi nimeline RMK stipendium, STIHLi stipendium, Ain Jürisoo nimeline Metsmaahalduse AS stipendium, Lõuna-Eesti Erametsa OÜ stipendium ja Luua Metsanduskooli noore maastikuehitaja stipendium.

Stipendiaadid ja sitpendiumiandjad

Varasematel aastatel on Põlvamaa Metsaühistu stipendiumi saanud

2015/16 – Piret Jüriöö
2013/14 – Andi Jaaska
2012/13 – Andi Jaaska
2011/12 – Kuldar Ilm
2010/11 – Kaivo Kaljuvee

Seotud artikklid: